Zina Nedeniyle Verilen Kararın İstinaf İncelemesi

Takip edin

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili birleşen dava dilekçesinde özetle; tarafların 2015 yılında evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalı erkeğin müvekkilini başka bir kadınla aldattığını, çocuğu olduğunu belirterek tarafların TMK 161.maddesi kapsamında, olmadığı takdirde TMK 166/1.maddesi kapsamında boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:
İlk derece mahkemesince özetle; davalı erkeğin kadını başka kadınla aldattığı, çocuğu olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle birleşen davanın kabulü ile tarafların TMK 161 maddesi kapsamında boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine, davalı baba ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına, müşterek çocuk yararına aylık 500 TL tedbir ve iştirak nafakasına, davacı kadın yararına 40.000 TL maddi, 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, asıl davanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davalı vekili süresinde verdiği istinaf dilekçesinde özetle; birleşen dosya kapsamında verilen boşanma, tazminat, nafaka ve vekalet ücreti yönünden istinaf talebinde bulunmuştur.

GEREKÇE :
Dava; TMK 166/3.maddesine dayalı boşanma, birleşen dava; TMK 161 olmadığı takdirde TMK 166/1.maddesi kapsamında boşanma ve fer’i istemlere ilişkindir.

İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili birleşen davada boşanma, tazminat, nafaka ve vekalet ücreti yönünden süresinde istinaf talebinde bulunmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun TMK 161 olmadığı takdirde TMK 166/1.maddesine dayalı eldeki birleşen davada, resen gözetilecek kamu düzenine aykırı haller dışında istinaf sebepleriyle sınırlı olarak (HMK md. 355) mahkememizce yapılan inceleme sonucunda;

İlk derece mahkemesince; davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, usulü işlemlerin Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun olarak yerine getirildiği, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği,

Bu itibarla;
TMK’nun 161. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilmesinde ve kusura ilişkin yapılan değerlendirmede,

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.md.185/2-3, 186/1) amir hükümleri uyarınca, boşanma davasının açıldığı günden, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar
müşterek çocuk yararına TMK’nun 169.maddesi gereğince tedbir nafakasına hükmedilmesinde, tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, günün ekonomik koşulları, müşterek çocuğun ihtiyaçları ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde, hükmedilen nafakanın miktarında, Boşanma veya ayrılık vukuunda, velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır (TMK. md.182/2) amir hükmü gereğince, velayeti anneye verilen ortak çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesinde, tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, günün ekonomik koşulları, müşterek çocuğun ihtiyaçları ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde, hükmedilen nafakanın miktarında, Boşanmaya sebep olan olaylarda daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı anlaşılan, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen, en azından eşinin maddi desteğini yitiren davacı kadın yararına, tarafların boşanmaya neden olan olaylardaki kusur dereceleri, tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü ve beklenen menfaatlerin kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, TMK’nun 174/1.maddesi gereğince maddi tazminat takdir edilmesinde ve takdir edilen tazminatın miktarında, Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılan, bu olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan davacı kadın yararına, tarafların boşanmaya neden olan olaylardaki kusur dereceleri, tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü ve tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları birlikte değerlendirildiğinde, TMK’nun 174/2.maddesi gereğince manevi tazminat takdir edilmesinde ve takdir edilen tazminatın miktarında, Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. (HMK madde 326) Yine Hukuk Muhakemeleri Kanununun 323/1-ğ maddesi gereğince vekalet ücreti yargılama giderlerindendir. Eldeki dosya kapsamında birleşen dava kabul edildiğine göre fer’i talepler yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde, Herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, usul ve kanuna uygun olan hükme karşı davalı vekilinin istinaf taleplerinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b-1 bendi uyarınca esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

1 thought on “Zina Nedeniyle Verilen Kararın İstinaf İncelemesi”

  1. Merhaba
    Eşimle 16 yıllık evliyiz Benden uzaklaşmaya başladı ve birgün ayrılmak istediğini söyledi ben de konuşarak sorunlarımızı çözebileceğimizi söyledim ancak kabul etmedi başka birinin olduğundan şüphelenince telefonunu kurcaladım başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendim kendisi ise o mesajları bilerek bıraktığını ifade etti .ben tabi yuvamı kurtarmak için sorunlarımı çözebileceğimizi söyledim .ısrarla boşanmak istiyorum dedi 3 ay önce evi terketti eve maddi katkısı yok ben çalışıyorum 2 tane çocuğumuz var .Anlaşmalı boşanmak istediğini söyleyip malları ortak paylaşmak istedi kabul etmedim diğer tarafla ilişkisinin sürdüğünü biliyorum .ayrıca elimde whatss Aap mesajları var .diğer tarafla hemen evlenebilmek için çekişmeli olmasını istemiyor ama ben hala yuvamızın kurtarılacağını düşünüyorum boşanmak istemiyorum .sürekli bana avukatla görüşelim protokol yapalım diyor kabul etmiyorum.kendisi de henüz dava açmadı .ne yapabilirim yardımcı olur musunuz .özellikle belirtmişsiniz ama bilgilerimin paylaşılmamasını rica ederim

Yorumlar kapalı.

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN