Anlaşmalı boşanma hakkında bilinmesi gerekenler

Takip edin

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan hükümlerinden biri olup, genel olarak boşanma davalarının %90′ını oluşturmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası adı eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmalarından gelmektedir. Genel olarak ülkemizde, yılda 150.000 kadar boşanma davası açıldığı düşünüldüğünde Medeni Kanun’un anlaşmalı boşanma davasına ilişkin hükümlerinin uygulamasının ne kadar önemli olduğu da anlaşılır.

Anlaşmalı boşanma davası, devamında eşlerin bir isteğinin kalmadığı evliliklerin kanun yolları dolanılarak bitirilmesinin önüne geçilmek üzere düşünülerek kanunlaştırılmıştır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesini sağlayan hüküm kanunlaştırılmadan önce, eşler çekişmeli şekilde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası için mahkemeye başvuruyorlar, gösterdikleri ikişer tanık da tarafların bu durumuna şahitlik ederek boşanma gerçekleştiriliyordu. Bu durum, yargılamaların uzamasına ve tarafların anlaşmazlıklarının gerçek olup olmadığını bilmeyen tanıklıkların ortaya çıkmasına ve hukuk anlayışının, kanunun etrafını dolanma şeklinde, zedelenmesine yol açıyordu. Yapılan düzenleme ile buna bir son verilmiş ve eşlerin anlaşmaları halinde, mahkemeye birlikte başvurarak boşanma kararını elde etmeleri sağlanmıştır.

Anlaşma nasıl yapılır?

 •  Öncelikle eşler, boşanma hakkındaki görüşlerini birbirleriyle paylaşmalıdırlar. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için ilk kural her iki eşin de boşanmayı istemesidir.
 • İkinci olarak, varsa çocukların hangi ebeveynde kalacağı konuşulmalıdır. Bu konuda eşler aralarındaki anlaşmazlığa neden olan olayları değil çocukların geleceği açısından doğru olanı yapmaları gerekir.
 • Velayete karar verildikten sonra yapılması gereken, diğer eşin çocukların geçimi için yapacağı katkıyı belirlemektir.
 • Bundan sonraki aşama, ihtiyacı olan eşin yaşı, ekonomik-sosyal durumu, eğitim seviyesi, tekrar evlenme ihtimali, mal varlığı, çalışıp çalışmadığı da gözönüne alınarak yoksulluk nafakası belirlenmelidir.
 • Son olarak evlilik içinde edinilen mal varlıkları ile ziynet eşyaları, ev eşyalarının paylaşılması ve kusuru daha az olan eşe ödenecek tazminat konusunda anlaşılmalıdır. Genel olarak kadınlar, boşanma sürecinde çok yıprandıkları için mal varlığı, tazminat ve nafaka haklarından vazgeçmekte ancak belirli bir süre geçtikten sonra pişmanlıkla yeni davalar açma imkanını araştırmaktadır. Erkeklerde de özellikle yeniden evlenmeden sonra, çocuğa-eski eşe verilen nafakanın indirilmesi için dava açma düşüncesi yaygındır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, bu işten anlayan, tecrübeli bir avukatın yardımı ileride çıkacak anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

 • Anlaşmalı boşanma davası, genellikle avukatlar tarafından takip edilmektedir. Boşanma davasının açılabilmesi için her iki tarafın da güvenebileceği bir avukat bulunabilirse eşlerden birinin avukata vekalet vermesi yeterli olur. Aksi halde, her eşin kendi avukatını seçmesini önemle tavsiye ederiz.
 • Anlaşmalı boşanma davası, mahkemeye yapılacak iki nüsha boşanma dava dilekçesi ve buna eklenecek anlaşmalı boşanma protokolü ile açılır.
 • Avukat, gerekli başvuruları yaparak, davayı açar, duruşma gününü alır, diğer bürokratik işlemleri yapar, mahkeme sürecinde taraflara yardımcı olur. Yine gerekçeli kararın yazılması ve nüfus müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini takip eder.
 • Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma protokolü mahkemeye mutlaka yazılı olarak sunulmak zorunda değildir, duruşma sırasında tutanağa geçirilmekle de bu şart yerine getirilebilir.
 • Boşanma protokolü, eşlerin boşanmasının yanında varsa müşterek çocukla kişisel ilişkiler ile diğer mali sonuçları da kapsamalıdır.
 • Eşlerin bu konulardan herhangi biri üzerinde tam olarak anlaşamamaları halinde hakim boşanma kararını anlaşmalı boşanma davası hükümlerine göre veremez. Bununla birlikte, eşlerin bir protokol üzerinde anlaşarak mahkeme önüne gelmeleri hakimin bu protokolü mutlaka onaylayacağı anlamına da gelmez. Hakimin boşanma protokolünü onaylamaması halinde boşanma protokolü geçerlilik kazanamaz.
 • Anlaşmalı boşanma davasında, genel olarak halk arasında bir avukat tutmaya gerek olmadığı şeklinde inanç vardır. Yürürlükteki kanunlarımıza göre, herkes kendi davasını açıp yürütebilir. Ancak, bunun hak kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında da eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri çeşitli hak ve alacaklar söz konusudur. Kusur durumuna göre, maddi, manevi tazminat alacakları, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası söz konusu olabileceği gibi, edinilmiş mallara katılma rejimi nedeniyle de katılma alacağı söz konusu olabilir.
 • Kadının ziynet eşyalarının satılıp kocaya işyerinin kurulması ve buradan elde edilen gelirle koca adına taşınmaz, araç ve sair malların alındığı durumlarda, anlaşmalı boşanma davası nedeniyle kadının hak kaybına uğraması ihtimali söz konusu olabilir.
 • Yahut, tarafların hukuki haklarını bilmemeleri nedeniyle hatalı yaptıkları anlaşmalı boşanma davası nedeniyle, velayeti kendisinde kalan çocuğun eğitim masraflarını karşılayamadıkları, yahut yoksulluk nafakasına artış oranı belirlemedikleri için üç-beş yıl sonra nafaka artırım davası açmak zorunda kaldıkları da ülkemizin gerçeğidir. Bu nedenle, nezle olduğumuzda eczaneden ilaç aldığımız gibi arzuhalciye yazdırdığımız dilekçe ile açtığımız anlaşmalı boşanma davasının da hastalığımıza doğru tedaviyi vermeyebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Eğer tüm işlemleri doğru ve hızlı yapabilecek bir avukat bulabilirseniz mahkemenin iş yoğunluğuna göre ortalama 1- 2 hafta sürmektedir. Diğer türlü, yanlış hazırlanan davalarda 4-5 ayı bulabilmektedir.

Bu yazılarımı da okuyabilirsiniz

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Kadının Boşanma Hakkı

Yorum bırakın

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN