Boşanma davası açıldıktan sonra araba satılır mı?

Boşanma davası açıldıktan sonra araba satılır mı?

boşanma davası sürecinde araç satılır mı, boşanma davası açıldıktan sonra mal satılır mı, boşanma davası açıldıktan sonra edinilen mallar paylaşılır mı, boşanmadan kaç ay önce satılan mallar, ankara boşanma avukatı


 

Boşanma davası, çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte mal varlıkları ve müşterek çocuklarının velayeti konularında da bir takım sonuçlar doğurur. Boşanma davası açıldıktan sonra araba satılır mı sorusu bu nedenle mal paylaşımı konusunda değerlendirilir.

Boşanma davasının açılması ile birlikte eşler arasındaki kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi yerini mal ayrılığına bırakır:

“Madde 225/2 : Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Boşanma davası sırasında eşlerin, boşanma davasının fer’ileri olan nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminattan başka; mal rejiminin sonlandırılması, tasfiyesi ve tespit edilen alacaklarının kendilerine ödenmesi için dava açma hakları bulunmaktadır.

Yukarıda belirttiğim üzere, Türk Medeni Kanunu’nun 225/2 maddesi gereği, açılmış olan boşanma davasının kabulü şartına bağlı olarak mal rejiminin tasfiyesi için de dava açılabilir.

boşanma davası açıldıktan sonra araba satılır mı

Arabanın üzerine tedbir konulması

Eşler, eğer diğer eşte bulunan mal rejiminden kaynaklanan alacak haklarını almak isterlerse mahkemeye başvurarak – yani bir başka dava daha açarak alacaklarının tahsil edilebilmesini mümkün kılmak için araba, ev, banka hesapları, hisse senetleri, ticaret şirketlerinde bulunan ortaklıkları ve her türlü mal varlığı üzerine 3. kişilere devrinin önlenmesi –eşten mal kaçırma-için tedbir talep edebilirler.

Eğer arabanın sahibi, boşanma davası süresince aracını elden çıkarmak isterse, bu aracın üzerindeki tedbirin mahkemece kaldırılması gerekir. Mahkeme bu tedbiri kaldırmadıkça arabayı satamayacaktır.

Eşlerin mal varlığının mahkeme kararı ile bölüştürülmesi

Boşanma davası sürecinde, mahkeme çiftler arasında mülkiyetin nasıl bölüşüleceğine karar verecektir. Arazi, ev, araçlar ve diğer varlıklar bu bölüşüm sürecine dahil olabilir. Mahkeme, çiftin anlaşmazlık yaşadığı mülkiyetleri değerlendirecek ve adil bir bölüşüm sağlamak amacıyla kararlar alacaktır.

Boşanmadan sonra araba satılır mı, mal kaçırma mıdır?

Eğer bir çift, araba gibi varlıklarını boşanma süreci boyunca satmaya karar verirse, bu durumda satışın nasıl gerçekleşeceği ve elde edilen gelirin nasıl paylaşılacağı, mahkeme tarafından değerlendirilecek ve onaylanacaktır. Ancak, bu tür bir satış işlemi genellikle dava sonuçlanmadan önce, taraflar arasında anlaşma sağlanmadıkça ve mahkemenin onayı alınmadıkça pek önerilmez.

Boşanma davası sürecinde mal satışı veya bölüşümü gibi konularda, tarafların avukatlarına danışmaları ve mahkeme sürecine uygun şekilde hareket etmeleri önemlidir.

Yorum bırakın

0 533 483 9313