Mirasçılardan Biri İmza Vermezse

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Mirasçılardan biri imza vermezse, mirasçılardan birinin imza vermemesi, mirasçılardan biri kayıp, mirasçılardan biri satmak istemiyor, mirasçı vekalet vermiyor tapuya da gelmiyor, mirasçılardan biri intikali kabul etmezse ne olur soruları sıkça karşılaşılan bir problemi ifade ediyor. Bu yazımda bu sorulara cevap veriyorum.

Kendilerine miras kalan kardeşler ve diğer mirasçılar aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir araya gelip mirası paylaşamıyor ve kendilerine kalan mirasın intikalini yapmayı başaramıyorlar.

Bir kişinin vefatından sonra geride birden çok mirasçının bulunması halinde ne olacağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 640. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.”

Görüldüğü üzere miras bırakanın vefatı ile birlikte geride kalan mirasçılar arasında otomatik olarak bir miras ortaklığı oluştuğu kanunen varsayılmıştır.

Bu, aralarında miras ortaklığı oluşmuş bulunan mirasçılar, mirasın intikali üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa, mirasçılardan biri imza vermezse, mirasçılardan birine ulaşılamıyorsa, kayıpsa yahut anlaşmaya yanaşıp imza vermiyorsa bu durumda tek seçenek mahkemeye başvurarak dava yoluna gitmek olacaktır. Bu durum yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesinde şu şekilde öngörülmüştür:

“Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.”

Mirasçılar Mahkemeden Nasıl Bir Talepte Bulunabilir?

Mirasçılardan biri imza vermezse, anlaşmanın olmaması nedeniyle her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkemeye başvuran mirasçı, sözleşme ya da kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça paylaşma isteyebilecektir.

Bu durumda mirasçının, mahkemeden iki talep hakkı bulunmaktadır:

  • terekedeki belirli malların aynen paylaşılması,
  • terekedeki malların aynen paylaşılma olanağı yoksa satış yoluyla paylaşılması

Mirasın Paylaşılması İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Mirasçılardan biri imza vermezse, miras uyuşmazlıklarının çözümünde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Mirasın paylaşılması için talep bu mahkemeye yapılacaktır. Miras davalarına bakan avukatlar bu davayı açacaktır.

Mahkeme Mirası Nasıl Paylaştırır?

Mahkeme, mirası şu şekilde paylaştıracaktır:

Mahkeme, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar.

Mirasçılardan biri imza vermezse, mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşım Yapılması Erteletilebilir mi?

Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Miras İntikali İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

  • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • Fotoğraf (1 adet)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
  • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
  • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
  • Zorunlu Deprem Sigortası (Bina ise)

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından vekalet verilen avukat ile başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.